Pionierski program społeczny na wagę zdrowia i życia!

Ratunek bez barier

Pierwsze na świecie społeczne zastosowanie połączenia funkcyjności blockchain z internetem rzeczy.

Program ``RATUNEK bez BARIER``

“Ratunek bez Barier” to podniesienie bezpieczeństwa życia i mienia poprzez skrócenie czasu dojazdu służb ratunkowych do miejsca zdarzenia.

Misją Programu jest podejmowanie konkretnych działań na rzecz rozwiązania bariery jakie mają służby ratunkowe podczas dojazdu do zamkniętych osiedli (szlabany, bramy), oraz stworzenie platformy porozumienia i współpracy między różnymi podmiotami takimi jak: służby ratunkowe, samorząd, centrum kryzysowe, centra badawcze, stowarzyszenia, mieszkańcy. 

Podstawowym celem Programu jest skrócenie czasu dojazdu służb ratunkowych do tych którzy potrzebują i wyeliminowanie konieczności zatrzymywania się pojazdów służb ratunkowych w trakcie interwencji przed szlabanami i bramami dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii.

Dołącz do nas!

Kogo dotyczy?

Problem dotyczy ekipy ratunkowych (sanitariuszy, strażaków, policjantów), wszystkich mieszkańców zamkniętych osiedli czy budynków z ograniczonym dostępem (domofon), użytkowników obiektów publicznych (dzieci, personelu szkół czy przedszkoli), terenów rekreacyjnych, pracowników (hal, biurowców, zakładów pracy).

Gdzie leży problem?

Wszędzie tam gdzie wjazd ogranicza szlaban lub brama (z otwieraniem na pilot, kartę, chip czy przez telefon) służby tracą dużo czasu na przedostanie się przez taką barierę. Płynne dotarcie do oczekującego pomocy jest niemożliwe.

Cele projektu Ratunek bez barier

Podstawowym celem Projektu jest redukcja czasu dojazdu służb ratunkowych do tych, którzy potrzebują pomocy poprzez wykorzystanie najnowszych technologii.

Sprawniejsza pomoc
Wyeliminowanie konieczności zatrzymywania się pojazdów służb ratunkowych w trakcie interwencji przed szlabanami i bramami.
Edukacja
Nauka o znoszeniu wszelkich barier dostępu do potrzebujących. Udostępniamy swoją wiedzę, rozwiązania i doświadczenia. Popularyzujemy wiedzę na temat innowacyjnych rozwiązań, aby stale podnosić świadomość społeczną na temat tej problematyki.
Badania i rozwój
Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, mających na celu ustandaryzowania usługi zautomatyzowania dostępności bezpośredniego dojazdu dla służb ratunkowych do obiektów i osiedli ogrodzonych, które wyposażone są w zdalnie otwierane bramy, szlabany i inne zabezpieczenia.
Pilotaż
Debiut na skalę światową w województwie warmińsko - mazurskim. Implementacja standardu do środowiska miejskiego - “żywej tkanki miejskiej”. Żywe laboratorium w “IMP PAN” oraz “CB PAN KEZO”.

LICZY SIĘ KAŻDA SEKUNDA

Ratunek Bez Barier to podniesienie bezpieczeństwa życia i mienia poprzez skrócenie czasu dojazdu służb ratunkowych do miejsca zdarzenia. Misją Projektu jest podejmowanie konkretnych działań na rzecz rozwiązania bariery jakie mają służby ratunkowe podczas dojazdu do zamkniętych osiedli (szlabany, bramy), oraz stworzenie platformy porozumienia i współpracy między różnymi podmiotami – służby ratunkowe, samorząd, centrum badawcze, stowarzyszenie, mieszkańcy, na rzecz znoszenie barier w dostępie do pomocy w Polsce.

Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz. Pomagając innym pomagasz i sobie. Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście.

Robert Baden–Powell

Koordynatorzy programu

Urszula Kokosińska
Koordynator Projektu

Marek Pokora
Dyrektor Strategii

Krzysztof Kuc
Kierownik Biura

Koordynator programu

Partnerzy